freecompress header logo

บีบอัดไฟล์ทุกที่ทุกเวลาด้วย
FreeCompress

freecompress homepage header image

ผลิตภัณฑ์ของเรา

compress image product logo

บีบอัดรูปภาพ

บีบอัดรูปภาพ JPEG, PNG, WebP, GIF, BMP, TIFFออนไลน์ฟรี

บีบอัดรูปภาพ
compress video product logo

บีบอัดวิดีโอ

บีบอัดไฟล์ MP4, MOV, AVI, WebM และวิดีโออื่นๆ ทางออนไลน์ได้ฟรี

บีบอัดวิดีโอ
compress audio product logo

บีบอัดเสียง

บีบอัดไฟล์ MP3, WAV, AAC, FLAC และไฟล์เสียงอื่นๆ ทางออนไลน์ได้ฟรี

บีบอัดเสียง

รูปภาพ

compress jpeg product logo

บีบอัด JPEG

บีบอัดรูปภาพ JPEG/JPGจำนวนมากโดยไม่สูญเสียคุณภาพ

บีบอัด JPEG
compress png product logo

บีบอัด PNG

บีบอัด รูปภาพ PNGจำนวนมากโดยไม่สูญเสียคุณภาพ

บีบอัด PNG
compress jpeg product logo

บีบอัด WebP

บีบอัด รูปภาพ WebPจำนวนมากโดยไม่สูญเสียคุณภาพ

บีบอัด WebP
compress bmp product logo

บีบอัด BMP

บีบอัด ภาพ BMPจำนวนมากโดยไม่สูญเสียคุณภาพ

บีบอัด BMP
compress tiff product logo

บีบอัด TIFF

บีบอัดรูปภาพ TIFF เป็นกลุ่มโดยไม่สูญเสียคุณภาพ

บีบอัด TIFF
compress gif product logo

บีบอัด GIF

บีบอัดรูปภาพ GIF จำนวนมากโดยไม่สูญเสียคุณภาพ

บีบอัด GIF

ไฟล์โค้ด

compress html product logo

บีบอัด HTML

บีบอัด ไฟล์ HTMLโดยไม่แก้ไขมาร์กอัปของหน้า

บีบอัด HTML
compress css product logo

บีบอัด CSS

บีบอัด ไฟล์ CSSโดยไม่เปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ของคุณ

บีบอัด CSS
compress js product logo

บีบอัด JS

บีบอัด ไฟล์ JavaScriptโดยไม่เปลี่ยนแปลงการทำงานของเว็บไซต์

บีบอัด JS
compress php product logo

บีบอัด PHP

บีบอัด ไฟล์ PHPโดยไม่เปลี่ยนการทำงานของโค้ดเซิร์ฟเวอร์

บีบอัด PHP
compress json product logo

บีบอัด JSON

บีบอัด ไฟล์ JSONโดยไม่แก้ไขข้อมูลของไฟล์

บีบอัด JSON
compress xml product logo

บีบอัด XML

บีบอัด ไฟล์ XMLโดยไม่แก้ไขข้อมูล / สารสนเทศของไฟล์

บีบอัด XML

วิดีโอ

compress mp4 product logo

บีบอัด MP4

บีบอัดวิดีโอ MP4 ออนไลน์ฟรี

บีบอัด MP4
compress mov product logo

บีบอัด MOV

บีบอัดไฟล์ MOV โดยไม่สูญเสียคุณภาพ

บีบอัด MOV
compress avi product logo

บีบอัด AVI

บีบอัดขนาดไฟล์วิดีโอ AVI ออนไลน์

บีบอัด AVI
compress webm product logo

บีบอัด WebM

บีบอัดวิดีโอ WebM ให้มีขนาดเล็กลงทางออนไลน์โดยไม่มีลายน้ำ

บีบอัด WebM
compress flv product logo

บีบอัด FLV

บีบอัดขนาดไฟล์วิดีโอ FLV ทางออนไลน์ฟรี

บีบอัด FLV
compress mkv product logo

บีบอัด MKV

บีบอัดวิดีโอ MKV ออนไลน์ฟรี

บีบอัด MKV
compress wmv product logo

บีบอัด WMV

ลดขนาดวิดีโอ WMV ของคุณทางออนไลน์

บีบอัด WMV
compress youtube video product logo

บีบอัดวิดีโอ Youtube

บีบอัดวิดีโอ Youtube โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ฟรีนี้

บีบอัดวิดีโอ YT
compress android video product logo

บีบอัดวิดีโอ Android

บีบอัดวิดีโอ Android ออนไลน์ฟรี

บีบอัด Android

ไฟล์เสียง

compress mp3 product logo

บีบอัด MP3

บีบอัดไฟล์ MP3 เป็นกลุ่มโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

บีบอัด MP3
compress wav product logo

บีบอัด WAV

บีบอัดขนาดไฟล์ WAV ทางออนไลน์ฟรี

บีบอัด WAV
compress aac product logo

บีบอัด AAC

ลดขนาดไฟล์ AAC โดยไม่เปลี่ยนคุณภาพ

บีบอัด AAC
compress flac product logo

บีบอัด FLAC

บีบอัด FLAC ออนไลน์โดยไม่ลดคุณภาพของไฟล์เสียง

บีบอัด FLAC
compress aiff product logo

บีบอัด AIFF

บีบอัดไฟล์เสียง AIFF เป็นกลุ่ม

บีบอัด AIFF
compress m4a product logo

บีบอัด M4A

บีบอัดไฟล์เสียง M4A โดยใช้โปรแกรมบีบอัดฟรีนี้

บีบอัด M4A
compress wma product logo

บีบอัด WMA

บีบอัดไฟล์เสียง WMA เป็นกลุ่ม

บีบอัด WMA
compress ac3 product logo

บีบอัด AC3

บีบอัดไฟล์ AC3 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

บีบอัด AC3
compress caf product logo

บีบอัด CAF

ใช้เครื่องมือฟรีของเราในการบีบอัดไฟล์เสียง CAF

บีบอัด CAF
compress ogg product logo

บีบอัด OGG

ใช้เครื่องมือฟรีของเราเพื่อบีบอัดไฟล์เสียง OGG เป็นกลุ่ม

บีบอัด OGG

เอกสาร

compress pdf product logo

บีบอัด PDF

บีบอัดเอกสาร PDF จำนวนมากโดยไม่สูญเสียคุณภาพ

บีบอัด PDF